ZŠ T. G. Masaryka, Jánošík
„Zlé prekonávať dobrým, to nie je tak ťažké - ale ťažko je prekonávať dobré lepším.“ T.G. Masaryk

ZÁKLADNÉ O JÁNOŠÍKU - ОСНОВНО О ЈАНОШИКУ

Skola         Osada Jánošík je založená roku 1810. Založil ju grof Šandor kôli tomu, aby mal pracovnú silu pre ťaženie sanitry.  Roku 1815, osada bola pomenovaná na počast jej zakladateľa Sandorf. Roku 1856, začala sa budovať  školská budova a o rok bola aj dokončená.
Roku 1908 bola vybudovaná nová školská budova ako aj byt pre učitelov. Do nej chodievali žiaci až do roku 1964 ked´ bola vystavaná nová-dnešná budova.
Roku 1922  osada sa menovala Slovensky Aleksandrovac, na počesť kral'a Srbska Aleksandra . Roku 1947 osada dostála nove pomenovanie – Jánošik. Roku 1962  v Jánošiku bola uvedená  úplna 8-ročná škola. Roku 1971 bola vystavaná fiskultúrna sieň a asfaltový terén na školskom dvore.
Od zakladania do dnes výučba na škole sa konala úplne po slovenský. Socialna štruktúra detí je prevažne z robotníckych rodín a veľký je problem nezamestnanosti v osade.
Najaktualnejšie úspechy naších žiakov sú z oblasti športových a  kultúrno-umeleckých aktivít –  npr. speváčka Maja Milošević bola víťazkou festivalu Rozspievané klenoty 2011 v Kovačici a šachista Daniel Chrt'an bol víťazom turnaju Zornička open 2011 v Bačskom Petrovci.

 Dom kulture i MZ


Јаношик је основан 1810 године. Оснивач места је гроф Шандор а насеље је основано да би се обезбедила радна снага за експлоатацију шалитре. Словаци у насеље - названо по свом оснивачу Шандорф - долазе 1823. године. Прва школска зграда је саграђена 1856. Друга школска зграда са кућом за учитеља је саграђена 1908.
1922 Шандорф мења име у Словачки Александровац у част српског краља Александра.
1962 је школа постала осмогодишња а две године касније саграђена је и данашња школска зфрада. 1971 је изграђена фискултурна сала и асфалтиран терен у дворишту школе.
Од оснивања школе, настава се одвија на словачком језику. Социјалну структуру полазника чине деца из радничких породица и постоји велики проблем са незапосленошћу у месту.